Schoolpastoraal
Het IHKA is een katholieke school. We nemen onze onderwijstaak dan ook op vanuit een christelijke levenshouding.

Binnen de Kerk van Jezus Christus werken wij als katholieke school mee aan de opvoeding en het onderwijs van jonge mensen. We willen hen helpen op te groeien tot christelijke volwassenen, dit wil zeggen tot persoonlijkheden:
 
  • die bekwaam zijn om op basis van de nodige informatie en vanuit verantwoorde motieven te kiezen, te beslissen, te handelen...
  • die bekwaam zijn tot dienstverlening aan de maatschappij, gedragen door een christelijke overtuiging.

Onze school wil mensen vormen die in onze samenleving gestalte durven geven aan hun christen-zijn, die in dialoog kunnen treden en samen kunnen werken met personen en groepen met een andere levensbeschouwing.