Studieaanbod 3e graad
            3e graad            
                           
                           
1e jaar
Economie
Moderne Talen
  1e jaar
Economie
Wiskunde
  1e jaar
Wetenschappen
Wiskunde
  1e jaar
Moderne Talen
Wetenschappen
  1e jaar
Sociale en technische
wetenschappen
                           
                           
2e jaar
Economie
Moderne Talen
  2e jaar
Economie
Wiskunde
  2e jaar
Wetenschappen
Wiskunde
  2e jaar
Moderne Talen
Wetenschappen
  2e jaar
Sociale en technische
wetenschappen

Lessenroosters
 
Vakken 1e jaar 2e jaar
EC-MT EC-WI MT-WE WE-WI
7u
STW EC-MT EC-WI MT-WE WE-WI
7u
STW
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Biologie   1 1 1     1 2 2  
Chemie   1 2 2     1 2 2  
Duits 3 1 3 1   3 1 3 1  
Economie 5 5       5 5      
Engels 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Frans 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3
Fysica   1 2 3     1 2 3  
Geschiedenis 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 2       4 2       4
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Plastische opvoeding                   1
Seminarie 1 1 1 1   1 1 1 1  
Wiskunde 3 7 4 7 3 3 7 4 7 3
Sociale wetenschappen         5         5
Integrale opdrachten:
- voeding/sociale wetenschappen
- natuurwetenschappen
- expressie
         
5
1
1
         
5
1
1
Totaal 33 34 33 33 35 33 34 33 33 35