Derde graad - Economie - Moderne Talen  terug naar overzicht
DERDE GRAAD

In de derde graad ASO zijn er heel wat mogelijkheden.

Heb je talent voor wiskunde en heb je interesse voor het oplossen van concrete wetenschappelijke en/of economische problemen met wiskundige modellen?
Dan zijn de richtingen met minimaal zes uur wiskunde zeker iets voor jou!
De cursus wiskunde van 6 uur klimt tot een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.
Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening.
Wie over de juiste wiskundige vaardigheden en attitudes beschikt en dit combineert met een geschikte leerhouding, is hier zeker op zijn/haar plaats.
Economie - Moderne Talen

De leerlingen kunnen na de tweede graad kiezen voor het domein economie-moderne talen of economie-wiskunde.
In beide domeinen is de component economie gelijk maar hier ligt het accent uiteraard op de kennis van de talen.

In de context van een steeds meer internationaliserende economie komt de kennis van de drie landstalen en het Engels goed van pas.
De leerlingen hebben een uitgesproken voorkeur voor talenkennis en laten zich daardoor inspireren bij hun latere studiekeuze.

In de derde graad wordt heel veel aandacht besteed aan de zelfredzaamheid van de student.
Hij of zij is in staat om een economisch vraagstuk te analyseren, op zoek te gaan naar relevante informatie, verschillende bronnen kritisch tegenover elkaar af te wegen en ten slotte zijn of haar onderzoeksresultaten te rapporteren.

In de derde graad wordt voornamelijk gestreefd naar verdieping van de verschillende leerstofonderdelen. Door de vele mondelinge examens zijn de leerlingen klaar om de stap naar het hoger onderwijs te zetten.
 
Vakken 1e jaar 2e jaar
BASISVORMING 16 16
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Wiskunde 3 3
Nederlands 4 4
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
FUNDAMENTEEL 15 15
Economie 5 5
“moderne vreemde talen” 10 10
- Frans (4) (4)
- Engels (3) (3)
- Duits (3) (3)
COMPLEMENTAIR 1 1
Esthetica 1 1
SEMINARIE 1 1
Totaal 33 33

  Download de infofiche