Derde graad - Economie - Wiskunde  terug naar overzicht
DERDE GRAAD

In de derde graad ASO zijn er heel wat mogelijkheden.

Heb je talent voor wiskunde en heb je interesse voor het oplossen van concrete wetenschappelijke en/of economische problemen met wiskundige modellen?
Dan zijn de richtingen met minimaal zes uur wiskunde zeker iets voor jou!
De cursus wiskunde van 6 uur klimt tot een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.
Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening.
Wie over de juiste wiskundige vaardigheden en attitudes beschikt en dit combineert met een geschikte leerhouding, is hier zeker op zijn/haar plaats.
Economie - Wiskunde

De leerlingen die in de tweede graad opteerden voor economie en 5 uur wiskunde, kiezen in de derde graad meestal voor economie-wiskunde.
Deze richting is de ideale voorbereiding voor universitaire studies waar een stevige basis wiskunde vereist is. (toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, industrieel ingenieur...).
Onze school voorziet in een extra uur wiskunde om de basiskennis te verdiepen en waar nodig uit te breiden.

Leerlingen die in de tweede graad wetenschappen volgden, kunnen de overstap naar een richting met economie maken mits de nodige voorbereiding en voldoende motivatie.
In onze school kunnen de leerlingen in het vierde jaar wetenschappen vrijwillig een aanvullend uurtje economie volgen. Dit versoepelt een eventuele overgang.

Deze richting is vooral een toegangspoort voor alle afdelingen in het hoger onderwijs (universitair en niet-universitair) waar wiskunde en/ of economie centraal staan.
Je houdt ook een ruime waaier van andere mogelijkheden open.
 
Vakken 1e jaar 2e jaar
BASISVORMING 19 19
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Wetenschappen 3 3
- Biologie (1) (1)
- Chemie (1) (1)
- Fysica (1) (1)
“moderne vreemde talen” 5 5
- Frans (3) (3)
- Engels (2) (2)
Nederlands 4 4
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
FUNDAMENTEEL 11 11
Economie 5 5
Wiskunde 6 6
COMPLEMENTAIR 3 3
Esthetica 1 1
Duits 1 1
Wiskunde 1 1
SEMINARIE 1 1
Totaal 34 34

  Download de infofiche