Derde graad - Moderne Talen - Wetenschappen  terug naar overzicht
DERDE GRAAD

In de derde graad ASO zijn er heel wat mogelijkheden.

Heb je talent voor wiskunde en heb je interesse voor het oplossen van concrete wetenschappelijke en/of economische problemen met wiskundige modellen?
Dan zijn de richtingen met minimaal zes uur wiskunde zeker iets voor jou!
De cursus wiskunde van 6 uur klimt tot een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.
Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening.
Wie over de juiste wiskundige vaardigheden en attitudes beschikt en dit combineert met een geschikte leerhouding, is hier zeker op zijn/haar plaats.
Moderne Talen - Wetenschappen

Ben je goed in talen?
Interesseren wetenschappen jou?
De studierichting moderne talen – wetenschappen kan dan jouw ideale richting zijn.

Wie hiervoor kiest, kiest voor een brede algemene vorming.
Aanleg en interesse voor moderne vreemde talen en natuurwetenschappen zijn voor deze richting sterke troeven.

De basiskennis, vaardigheden en attitudes van deze domeinen worden in de derde graad verder uitgediept.
De leerlingen ontwikkelen via de specifieke vorming een wetenschappelijke denkwijze, die ze bij hogere studies in kunnen zetten.

Hierdoor zijn de leerlingen voorbereid op een academische of professionele bachelor- of masteropleiding in allerlei domeinen:
natuur wetenschappen, (para)medische studies, taalkundige en andere wetenschappelijke richtingen.
Je kunt in het hoger onderwijs terecht in alle afdelingen waar de focus niet op de wiskunde ligt: politiek en sociale wetenschappen, master in de onderwijskunde, bachelor secun- dair onderwijs, verpleegkunde, lager onderwijs, kleuteropleiding ...
 
Vakken 1e jaar 2e jaar
BASISVORMING 14 14
Godsdienst 2 2
Wiskunde 4 4
Nederlands 4 4
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
FUNDAMENTEEL 17 17
Wetenschappen 7 7
- Aardrijkskunde (2) (1)
- Biologie (1) (2)
- Chemie (2) (2)
- Fysica (2) (2)
“moderne vreemde talen” 10 10
- Frans (4) (4)
- Engels (3) (3)
- Duits (3) (3)
COMPLEMENTAIR 1 1
Esthetica 1 1
SEMINARIE 1 1
Totaal 33 33

  Download de infofiche