Derde graad - Wetenschappen - Wiskunde  terug naar overzicht
DERDE GRAAD

In de derde graad ASO zijn er heel wat mogelijkheden.

Heb je talent voor wiskunde en heb je interesse voor het oplossen van concrete wetenschappelijke en/of economische problemen met wiskundige modellen?
Dan zijn de richtingen met minimaal zes uur wiskunde zeker iets voor jou!
De cursus wiskunde van 6 uur klimt tot een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.
Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening.
Wie over de juiste wiskundige vaardigheden en attitudes beschikt en dit combineert met een geschikte leerhouding, is hier zeker op zijn/haar plaats.
Wetenschappen - Wiskunde

Ben je goed in wetenschappen?
Ben je geïnteresseerd in wiskunde?
Kan je abstract denken?
Dan is de studierichting wetenschappen – wiskunde misschien iets voor jou.
Deze richting vormt een brede algemene vorming, met de klemtoon vooral op natuurwetenschappen en wiskunde.

Om voor deze afdeling te kiezen is een voorbereiding met 5 uur wiskunde in de tweede graad meer dan wenselijk.
Het spreekt voor zich dat voor een specialisatie met zes of zeven uur wiskunde een uitgesproken positief resultaat voor wiskunde in de tweede graad nodig is.

Deze studierichting is een goede voorbereiding voor exact-wetenschappelijke opleidingen in het hoger en universitair onderwijs, maar in principe bereiden de leerlingen zich voor op allerlei academische of professionele bachelor- en masteropleidingen: (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, (para)medische studies ...
 
Vakken 1e jaar 2e jaar
BASISVORMING 15 15
Godsdienst 2 2
“moderne vreemde talen” 5 5
- Frans (3) (3)
- Engels (2) (2)
Nederlands 4 4
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
FUNDAMENTEEL 13 13
Wetenschappen 7 7
- Aardrijkskunde (2) (1)
- Biologie (1) (2)
- Chemie (2) (2)
- Fysica (2) (2)
Wiskunde 6 6
COMPLEMENTAIR 4 4
Esthetica 1 1
Duits 1 1
Wiskunde 1 1
SEMINARIE 1 1
Totaal 33 33

  Download de infofiche