Derde graad - Sociaal Technische Wetenschappen (STW)  terug naar overzicht
DERDE GRAAD

In de derde graad ASO zijn er heel wat mogelijkheden.

Heb je talent voor wiskunde en heb je interesse voor het oplossen van concrete wetenschappelijke en/of economische problemen met wiskundige modellen?
Dan zijn de richtingen met minimaal zes uur wiskunde zeker iets voor jou!
De cursus wiskunde van 6 uur klimt tot een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.
Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening.
Wie over de juiste wiskundige vaardigheden en attitudes beschikt en dit combineert met een geschikte leerhouding, is hier zeker op zijn/haar plaats.
Sociaal Technische Wetenschappen (STW)

Instappen vanuit de tweede graad STW is de meest logische overgang.
Elke leerling die sociaalvoelend of creatief is, interesse heeft voor natuurwetenschappen of voeding en niet bang is om onderzoekende thema's aan te pakken, zit in de derde graad STW op de juiste plaats.
Daarom is een overgang uit het ASO naar de derde graad STW, mits de juiste interesses en motivatie, perfect haalbaar.

Net zoals in de tweede graad vormen natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en de integrale opdrachten (= IO) de belangrijkste vakken.

In de IO's staat actief leren centraal.
De leerling wordt individueel of in groep aan het werk gezet met een opdracht waarin hij/zij competenties aanleert of inoefent.
Leerlingen leren van en met elkaar, staan stil bij hun eigen leerproces en leren zichzelf evalueren en bijsturen.
In één opdracht heeft men de mogelijkheid om vaardigheden in te oefenen en theorie in de praktijk uit te testen.
Men bekwaamt zich in het onderzoeken en het presenteren.
Leerlingen ontwikkelen ook hun vaardigheden in de keuken.

Met je diploma STW in de hand heb je heel veel toekomstmogelijkheden.
Het werken rond competenties (kennis, inzicht, vaardigheden, attitudes), het gebruiken van verschillende werkvormen (groepswerk, zelfstandig werken, projectwerken) en de degelijke inhoudelijke opleiding zorgen voor een voorbereiding op verdere studies.

De meest gekozen sectoren na de richting STW zijn de lerarenopleiding (kleuter of lager onderwijs, secundair onderwijs), de gezondheidssector (verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, logopedie, voeding en dieetkunde ...), de sociale sector (sociaal werk, orthopedagogie, toegepaste psychologie ...) en de technische sector (management, agro- en biotechnologie).
 
Vakken 1e jaar 2e jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Esthetica 1 -
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Lichamelijk opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 4 4
Nederlands 4 4
Plastische opvoeding - 1
Wiskunde 3 3
Sociale wetenschappen 5 5
Integrale opdrachten 7 7
- Voeding / Soc.wet (5) (5)
- Natuurwetenschappen (1) (1)
- Expressie (1) (1)
Totaal 35 35

  Download de infofiche