Tweede graad - NATUURWETENSCHAPPEN (vanaf 2021-2022)  terug naar overzicht
TWEEDE GRAAD

NATUURWETENSCHAPPEN (vanaf 2021-2022)

Lessenrooster
Vakken 3e jaar 4e jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits   1
Wiskunde 5 5
Fysica 2 2
Chemie 2 2
Biologie 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Focus STEM 1 1
Geschiedenis 2 2
Mens & samenleving 1  
ICT 1  
Artistieke vorming   1
Lichamelijke vorming 2 2
Totaal 32 32


Kenmerken
Natuurwetenschappen is een sterk theoretische richting die gericht is op verder studeren in het hoger onderwijs.
De leerlingen krijgen er een brede algemene vorming, gecombineerd met een flink aantal uren wiskunde, biologie, chemie en fysica. In deze kernwetenschappen worden ze getraind in het proefondervindelijk (empirisch) vaststellen, het probleemoplossend denken en vanuit vaststellingen feiten leren afleiden (deductief denken). Deze vaardigheden zijn heel belangrijk in de wetenschappelijke wereld.


Voor wie
De leerlingen die kiezen voor natuurwetenschappen zijn sterk in het abstract denken en kunnen vanuit gegevens en vaststellingen heel vlug verbanden leggen. Ze zijn dan ook heel sterk in het logisch redeneren.
Hun intellectuele capaciteit is van die aard dat zij ingewikkelde leerstof in een beperkte tijd kunnen verwerken.
Deze jongens en meisjes zijn sterk geïnteresseerd in de natuurwetten om ons heen en willen die ook doorgronden.