Tweede graad - MAATSCHAPPIJ & WELZIJNSWETENSCHAPPEN (vanaf 2021-2022)  terug naar overzicht
TWEEDE GRAAD

MAATSCHAPPIJ & WELZIJNSWETENSCHAPPEN (vanaf 2021-2022)

Lessenrooster
Vakken 3e jaar 4e jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Inleiding op de filosofie 1 2
Sociologie en psychologie 5 5
Geschiedenis 1 1
Mens & samenleving 1  
ICT 1  
Artistieke vorming   1
Lichamelijke vorming 2 2
Focus Maatschappij & welzijn 2 2
Totaal 32 32


Kenmerken
Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische richting die gericht is op verder studeren in het hoger onderwijs.
Deze richting biedt een brede algemene vorming aan en laat de leerlingen kennismaken met de wereld van de filosofie, sociologie en psychologie. Zo leren ze nadenken over de zin van het leven, bevragen ze de wereld rondom ons en proberen ze inzichten te verwerven over goed en kwaad. Vertrekkende vanuit voorbeelden uit de samenleving en situaties die handelen over de gezondheid en welzijn van de mensen, bestuderen ze het gedrag van mensen tegenover elkaar en verdiepen de leerlingen zich in de persoonlijkheid (de psyche) van de mens.
Ze maken ook kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.


Voor wie
Deze leerlingen hebben een sterke interesse in de mens en de samenleving. Ze willen weten hoe de mens denkt, naar wat hij streeft, wat hem (on)gelukkig maakt … Daarnaast willen ze weten hoe mensen een samenleving vormen, hoe die werkt, welke verschillen er zijn in culturen …
Zij hebben een analytische geest die hen in staat stelt om op een wetenschappelijke manier naar de mens en de samenleving te kijken. Deze leerlingen moeten kunnen logisch redeneren en verbanden leggen.